قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن ۱۹,۰۰۰ تومن

تاپ دو بندي مجلسی پوك دوزی رنگ پولكش خیلی خاص مسی و برنز انگار ماتم هست ، یكبار مهمونی پوشیدمش خیلی نازتو تن

#پوشاک
#سمنان