قیمت: ۵۵۰,۰۰۰ تومن ۱۷۰,۰۰۰ تومن

فروخته شده

پیراهن خریداری شده از امریکا خیلی خوشگله تازه تو عکس به اندازه واقعیش خوب نمیوفته

#پوشاک
#تهران