قیمت: ۶۵,۰۰۰ تومن ۴۲,۰۰۰ تومن

پیراهن برند اروپایی اتمسفر سایز ۴۶،۴۸ زده ولی برای ۴۰ ،۴۲ به بالا خیلی خوب میشه گمونم چون پارچش حریر ریزشی هست و خیلی خوشگل میشه تو تنش برای من سوعاتی اوردن با اینکه ۳۶ هستم یکبار پوشیدم که همسرم گفتن خیلی بزرگه برات😅 گداشتمش واسه کسی که سایزشه و دوسش داره دوستان ،بلندیش تا روی زانو هست حدودا ،سر شونه هاش لخت میشه که خیلی نازه تو تن و سر استینهاش کش میخوره

#مارک
#خفنها
#پیرهن
#پوشاک
#تهران