قیمت: ۱۲۸,۰۰۰ تومن ۱۲,۰۰۰ تومن

صندل حصیری ساحلی رنگش همین رنگیه طوسیه یک بار ساحل پوشیده شده روش زده ۳۷ ولی به ۳۸ میخوره نو سالم و تمیز

#کفش
#کرج