قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومن ۷۰,۰۰۰ تومن

پیراهن ترک، طرح خاص، کاملا نو و استفاده نشده

#پوشاک #نو #۳۶
#اهواز