قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن ۵۰,۰۰۰ تومن

جنسش کشیه گل برجسته. کادویی بوده

#پوشاک #نو #سایز_۴۲