قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومن ۵۵,۰۰۰ تومن

من کف پام صاف و #کفش واسم خیلی مهم پس اینم #کفش راحتیه..سایز ۳۹ و جینگول و کاملا سالم و اصلا دفرمه نشده

#کفش