قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ تومن ۱۰۰,۰۰۰ تومن

#مانتو دوخت مزون.

سایز فری
منا#۴۰
قد #مانتو ۹۰
کاملن مشکی. فقط دو سه بار استفاده‌شده.
هزینه ارسال با خریدار.
#پوشاک