قیمت: ۸۸,۰۰۰ تومن ۸۸,۰۰۰ تومن

روسری خوشرنگ ایتالیایی

دور دست دوز
خیلی خیلی کم در حد چند بار فقط استفاده شده
تو عکس دوم معلومه یه نخ کش کوچیک داره که موقع خرید داشت ولی من ندیدم البته کاملا میره تو تای روسری و معلوم نمیشه برای همین قیمتشو خیلی خیلی کم میذارم
۱۰۰×۹۵
خیلی برای عید مناسبه و شیکه
#پوشاک
#ساری