قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومن

بولیز #mango

دوخت بالای زیپ کنار بولیز کمی باز شده.
#پوشاک سایز ۳۴_۳۶
#زنجان