قیمت: ۲۶۰,۰۰۰ تومن ۱۲۰,۰۰۰ تومن

این کفش فقط قسمت مشکیش کمی خاکی شده

و قسمت طلایی جلوی کفش هم کمی خراش برداشته
اما پاشنه سالم داره و خیلی راحته
#کفش #استفاده_شده #۴۰
#تهران