قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ تومن ۲۷,۰۰۰ تومن

کالج چرم جنسش عالیه خیلی نرمه تو پا چند باری پوشیده شده کاملا سالمو تمیزه مناسب سایز ۳۶-۳۷

#کفش
#کرج