قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومن فروخته شده

كتونی صورتی گوگولی كوتون از تركیه خریداری شده

٢-٣ بار پوشیده شده
شسته شده و تمیزه👟👟
سایز ٣٩ هست و خیلی خوش پ و راحته

#کفش