قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومن ۴۰,۰۰۰ تومن

ظرف دکوری

کاملا نو
جعبه هم داره
اصلا استفاده نشده
#دکوریجات
#تهران