قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن ۳۵,۰۰۰ تومن

نو،استفاده نشده،مثل كت كوتاه استفاده مى شه

فرى سايز
در صورت تمايل همراه با تاپ فروخته مى شود
قيمت تاپ ٣٥٠٠٠ تومان
#پوشاک