قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومن

بشقاب دبواری یا دکوری کار اصفهان با قاب مخمل زیر قیمت مبدم اکبند هست

#فروشگاه
#دکوریجات
#تهران