قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن ۶۰,۰۰۰ تومن

دو سه بار بیشتر نپوشیدمش، کفه کفش کاملاً تمیزه و جنسش واقعاً خوبه، چون خیلی مدلش اسپرته، دیگه زیاد استفادم نمیشه


#کفش #استفاده_شده #۳۷