قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومن

به علت مهاجرت لباسامو میخوام بفروشم ، بیشتریا در حد نو هستن و دو سه بار پوشیدم.هزینه پیک هم به عهده خودتون ،همه از اروپا و امریکا خریداری شده .

#پوشاک #mango #منگو #استفاده_شده #۳۸
#تهران