قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ تومن ۳۰۰,۰۰۰ تومن

كاملا نو از تركيه خريداري شده

سايز ٤٢
#آقایون
#تهران