قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومن ۳۵,۰۰۰ تومن

تازگیا نمایندگی السی رفتین؟! قیمتا دیدین؟!

یه شلوار جین جذاب و زاپ دار گذاشتم، بره تو کمد یه خانوم خوشگل🤩🤩🤩
با خریدتون، هم زمان تو کار خیر هم شریک میشین 😍
#پوشاک #استفاده_شده #۳۶