قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ تومن

بوت چرم نو ، رنگ قهوه ای، روش زده ۳۷ ولی به ۳۸ هم میخوره البته سایز ساق پاتون هم در نظر داشته باشید. من ۳۸ هستم به پای من میخوره ، چرم ترک

#کفش #نو #۳۷ #خفن
#تهران