قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ تومن ۳۰,۰۰۰ تومن

تاپ پشت گردنی کاملا نو تا سایز ۴۰ اندازه میشه کش میاد

#پوشاک #نو #سایز_۴۰
#کرج