قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومن

بلوز شیک ترک

تگش روش هست کاملا نو
جنسش کشیه سایز ۴۰-۴۴
#پوشاک #تگ_دار #۴۰