قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ تومن ۲۰,۰۰۰ تومن

شال دور سنگ دوز کم استفاده شده

#پوشاک #استفاده_شده #سایز_فری_سایز
#کرج