قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومن

نیم بوت پاشنه دار پشت زیب خارجی سایز ۳۹ و ۴۰

#کفش