قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومن

#دستبند عشق

سنگ ها#تهران
برنجی
خیلی خوشگل
#زیورآلات